» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Szkolenie uzupełniające dla instruktorów Hatha jogi: Onkojoga i choroby przewlekłe / Czerwiec 2023
Szkolenie organizowane jest dla osób posiadających tytuł zawodowy instruktora hatha Jogi (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na Potrzeby Rynku Pracy Kod zawodu nr 342305).
– potwierdzony legitymacją wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu lub przez Ministerstwo Sportu 

Po zaliczeniu kursu i dokonaniu formalności wydajemy dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z chorymi onkologicznie i przewlekle chorymi.

Organizatorem kursu jest Stowarzyszenie Jogi Akademickiej wspólnie z Krajowym Ośrodkiem
Metodyczno-Szkoleniowym TKKF w Toruniu.

Kierownik merytoryczny kursu: dr Joanna Górna

Szkolenie odbędzie się w Akademii Rekreacji w Częstochowie ul. Wysockiego 37 / sala gimnastyczna /.

Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym: 
PROGRAM  OBEJMUJE 32 godziny  lekcyjne  -  2 zjazdy
3  -  4.06.2023  
17 -  18.06.2023      
- 16 godz. Wykładów
- 16 godz. Ćwiczeń praktycznych

Zajęcia prowadzą specjaliści: lekarz onkolog, fizjoterapeuci, psycholog oraz instruktorzy hatha jogi pracujący z amazonkami, w hospicjach oraz z osobami przewlekle chorymi.
Na kurs przyjmujemy pierwszych 14 osób.

Osoby chętne prosimy o potwierdzenie uczestnictwa e-mailem oraz przesłanie  skanu legitymacji instruktora hatha jogi wydanej przez TKKF Toruń lub Ministerstwo Sportu.

Odpłatność za kurs  - 900 zł należy w całości wpłacić na konto przed rozpoczęciem kursu.
O kolejności przyjęć decyduje kolejność wpłat na konto.

90 1050 1142 1000 0023 2504 4937 - Stowarzyszenie Jogi Akademickiej
Organizator NIE zabezpiecza noclegu i wyżywienia.

Dane kontaktowe:  Anna Mochnacka 500 460 910  hana.moch1111@gmail.com;

Publikacja: 2023-04-03 14:26:08