» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Akademickiej
Zarząd Stowarzyszenia Jogi Akademickiej zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na:
Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu  11 lutego 2012r., godz.15.00 w Sali gimnastycznej Technikum  Zespół Szkół w Złotym Potoku (koło Częstochowy)  im. Władysława Szafera ul. Kościuszki 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2011r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011r.
7. Sprawozdanie finansowe SJA za okres od dnia 1stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego.
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki środków pieniężnych pozostałych z roku 2011 r.
11. Wolne wnioski i dyskusja.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia Jogi Akademickiej
Publikacja: 2012-01-12 22:49:55