» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.

JOGA DLA ZDROWIA spis treści

"JOGA DLA ZDROWIA" 
J. Górna, D. Ortenburger, A. Ortenburger, J. Szopa, 
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, 118 str.

SPIS TREŚCI

Część I: ASANY

ROZDZIAŁ l 
Joanna Górna, Janusz Szopa 

Podstawowe zasady i pozycje jogi
1.Pozycje stojące 
2.Pozycje siedzące 
3.Pozycje leżące 
4.Pozycje odwrócone 
5.Bibliografia 

Część II: STUDIUM TEORETYCZNE I SZKICE EMPIRYCZNE]

ROZDZIAŁ 2 
Arkadiusz Ortenburger 

Wybrane biomedyczne mechanizmy ćwiczeń hatha-jogi 
Wstęp 
1. Wpływ ćwiczeń jogi na wybrane układy i organy człowieka 
1.1.Hatha-joga a funkcjonowanie kręgosłupa 
1.2.Joga a układ nerwowy 
1.3.Wpływ jogi na układ sercowo-naczyniowy 
1.4.Wpływ jogi na układ oddechowy 
1.5.Wpływ jogi na układ pokarmowa 
Literatura do rozdziału 2 

ROZDZIAŁ 3 
Joanna Górna, Dorota Ortenburger 

Wpływ ćwiczeń jogi na wybrane aspekty funkcjonowania psychofizycznego i radzenia sobie 
Wstęp 
1.Założenia, problemy, metoda, procedura badawcza 
2.Wyniki 
2.1.Motywacja do rozpoczęcia ćwiczeń hatha-jogi a zmiany w samopoczuciu 
2.2.Znaczenie hatha-jogi w kształtowaniu odpowiedzi organizmu na bodżce lękotwórcze 
Zakończenie 
Literatura do rozdziału 3


ROZDZIAŁ 4 
Dorota Ortenburger 

Przekonania zdrowotne a samopoczucie u osób w różnym wieku ćwiczących hatha-jogę 
Wstęp 
1.Przekonania zdrowotne jako sądy dotyczące posiadanych możliwości kształtowania własnego zdrowia 
2.Rola hatha-Jogi w obliczu zmian adaptacyjnych związanych z wiekiem 
2.1.Zegar biologiczny a zegar społeczny 
3.Problem, założenia, cel badań, metoda, grupa badana 
4.Wyniki 
4.1.Przekonania zdrowotne a poprawa funkcjonowania u osób ćwiczących hatha-jogę w świetle badań własnych 
4.2.Wiek a stopień pozytywnych zmian w wybranych aspektach funkcjonowania psychofizycznego u osób ćwiczących hatha-jogę 
Zakończenie 
Literatura do rozdziału 4 

ROZDZIAŁ 5 
Janusz Szopa 

Podstawowe pojęcia klasycznej jogi indyjskiej 
Wstęp 
1.Znaczenie słowa joga 
2.Znaczenie jogi 
3.Jogasutry 
4.Ośmiostopniowa ścieżka jogi 
5.Bibliografia